Τον Ιανουάριου 2022 ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε αντικείμενα Marketing και παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Υπουργείου Ανάπτυξης με δικαιούχο την Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΟΣΝΙΕ). Η κατάρτιση είναι διάρκειας 86 ωρών, και υλοποιείται με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (24 ώρες σύγχρονη και 62 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 430,00€. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Ψηφιακό Marketing και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία Μονάδων Υγείας

  • Διαχείριση ασθενών Τρίτης Ηλικίας – Οργάνωση υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας