Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης Γνώσεων

της Πράξης mis5055289

«Δράσεις Βελτίωσης της Απασχολησιμότητας»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Δ’ Κύκλο του έργου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25/4/2023  23:59:00

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 750 ανέργους-ωφελούμενους, δημότες ή κατοίκους των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου Αττικής, με δικαιούχο το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής – ΣΥΔΝΑ.
Η κατανομή των ωφελούμενων ανά Δήμο, είναι ενδεικτικά η εξής:

 • Δήμος Αλίμου 152 άτομα
 • Δήμος Καλλιθέας 366 άτομα
 • Δήμος Παλαιού Φαλήρου 232 άτομα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Υποχρεωτική Συμμετοχή στις εξής δράσεις:

 1. Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική & Mentoring – 12 συνεδρίες.
 2. Επαγγελματική Κατάρτιση – 370 ωρών (θεωρητική).
 3. Συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης – μετά το τέλος της κατάρτισης.

Ενδεικτικά προγράμματα Κατάρτισης – Πιστοποίησης:

 1. Υπάλληλος Γραφείου
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 3. Πωλητής Λιανικής
 4. Social Media Marketing
 5. E-commerce
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Υπάλληλος Υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας
 8. Σερβιτόρος
 9. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 10. Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος Διοίκησης μονάδων εστίασης

Οι δράσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης δύνανται να πραγματοποιηθούν

 • Είτε με τη μορφή δια ζώσης κατάρτισης σε αίθουσα διδασκαλίας
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
 • Είτε με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης, με συνδυασμό δια ζώσης διδασκαλίας και σύγχρονης – ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα έχει συνολική αξία 1.850€, εφόσον ο/η καταρτιζόμενος /νη έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • 12 Συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • 370 ώρες Κατάρτισης
 • Εξετάσεις πιστοποίησης

Μέγιστο όριο απουσιών από την Κατάρτιση 10% των συνολικών ωρών ή 20% των συνολικών ωρών για αποδεδειγμένη αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή αποδεδειγμένη νοσηλεία από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Κριτήρια συμμετοχής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα μοριοδοτούνται βάση κριτηρίων. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, θα προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους.

Κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν:

 1. Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. Αποδεικτικό: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 2. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2020). Αποδεικτικό: εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2020.
 3. Ηλικία υποψηφίου. Αποδεικτικό: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. α) Δημότης ενός εκ των Δήμων Αλίμου-Καλλιθέας-Παλ. Φαλήρου. Αποδεικτικό: Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο ή το gov.gr (ότι είναι εγγεγραμμένος δημότης) ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης μεταδημότευσης (ημερομηνία υποβολής πριν την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα).
  β) Κάτοικος ενός εκ των Δήμων Αλίμου-Καλλιθέας-Παλ. Φαλήρου. Αποδεικτικό: Λογαριασμός ρεύματος ή φυσικού αερίου ή νερού ή συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας. Σε περίπτωση φιλοξενίας του υποψηφίου: Αποδεικτικό: Φορολογική δήλωση – Ε1 για το έτος 2020.
 5. Να έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική εκπαίδευση (τουλάχιστον), Απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, κ.λπ. Αποδεικτικό : Τίτλος σπουδών.

Μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση υποψηφίου 100 μόρια.

Βαρύτητα κριτηρίων μοριοδότησης

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

Διαδικασίες Υποβολής Αίτησης

 1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της Δράσης, με προσωρινή αποθήκευση για περαιτέρω επεξεργασία, ανάρτηση ή αντικατάσταση δικαιολογητικών. Ένδειξη «Αποθήκευση».
 2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Δράσης.
 3. Οριστική υποβολή αίτησης και χαρακτηρισμός «Υποβεβλημένη». Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφα επίσημων εγγράφων που αναγράφονται:
  – ΑΦΜ
  – ΑΜΚΑ
  – ΑΜΑ
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος /πρώτο όνομα.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 (για εισοδήματα από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
 5. Βεβαίωση Ανεργίας (εκδίδεται από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση προσωπικών κωδικών).

Προσοχή

 • Στην «Αίτηση Συμμετοχής» που επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν δίνεται δυνατότητα διόρθωσης μετά την υποβολή της.
 • Ο /η υποψήφιος /ια μπορεί να προεπιλέξει στην αίτησή του /της, περισσότερα από ένα θεματικά αντικείμενα Κατάρτισης, για να συμμετάσχει σε ένα (1) από αυτά.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ