Η INTEGRATION Εκπαιδευτική ΚεΔιΒιΜ Α.Ε. συμμετείχε σε πλήθος Εθνικών, Περιφερειακών, Τοπικών αλλά και Διευρωπαϊκών Έργων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Κεντρικής Κυβέρνησης, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών όπως:

E.ΠΑΝΑΔ, ΕΠΑΝΕΚ, Ε.Π.ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ε.Π ΚΤΠ, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, ERASMUS PLUS, Leonardo Da Vinci, Καινοτομικό Πρόγραμμα Άρθρου 6 του ΕΚΤ, Κ.Π Equal 1/2, Now, Horizon, Ad apt, Tacis, Interreg κλπ

Σε εξέλιξη …

Τα τελευταία νέα μας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ Κύκλου σεμιναρίων (Μάιος-Ιούνιος 2024), το πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόσβασης σε Διεθνείς Αγορές» της ENTERPRISE GREECE EXPORTS ACADEMY ξεκινά τον Γ΄ Κύκλο του (Ιούνιος-Ιούλιος 2024)!

Πρόκειται για πρόγραμμα αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων εξωστρέφειας για στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Η Integration Εκπαιδευτική σε συνεργασία με την European Profiles υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν το πρόγραμμα σε 3 κύκλους μέσω σύγχρονης τηλε-κατάρτισης στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

I. Έρευνα Διεθνούς Αγοράς/Επιλογή Αγοράς Στόχου & Risk Management

II. Τρόποι Εισόδου στις Ξένες Αγορές και Επιλογή Δικτύων Διανομής

III. On-line & Off-line Marketing

IV. Τιμολογιακές Πολιτικές Εξαγωγών και Χρηματοδότηση Εξαγωγών

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του κλάδου εξαγωγών, με πολυετή εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία, ενώ οι συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι και στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.Your Content Goes Here

Ολοκληρώθηκαν

Έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου». Το έργο ήταν πανελλαδικής εμβέλειας και περιλάμβανε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.000 εργαζομένων με πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων .

Δικαιούχος φορέας: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.

Ειδικότητες:

 • «Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου»
 • «Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social Media»
 • «Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών»

Ωφελούμενοι 1.000 εργαζόμενοι από όλη τη χώρα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΕΛΒΙ:

1. Ειδικός σχεδίασης – παραγωγής βιβλίου
2. Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
3. Ειδικός σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου

Χρήσιμα Links:

Έργο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων». Το έργο ήταν πανελλαδικής εμβέλειας και περιλάμβανε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 1.000 εργαζομένων με πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων .

Δικαιούχος φορέας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Μ.)

Ειδικότητες:

 • «Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια/εγκαταστάσεις»
 • «Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια»
 • «Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια/εγκαταστάσεις»
 • «Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας»

Ωφελούμενοι 1.000 εργαζόμενοι από όλη τη χώρα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΣΕΜ:

1. Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής (Μονωτής σε Κτήρια – Υπεύθυνος Συνεργείου)
2. Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής (Μονωτής σε Κτήρια – Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης)

Χρήσιμα Links:

Ενδεικτικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια

Υλοποιήθηκε από διακρατικό σχήμα κορυφαίων Οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 • Γαλλία «GIP- FAR» Συντονιστής φορέας
 • Ελλάδα «INTEGRATION»
 • Ιταλία « ΕΝΑΙΡ»
 • Αυστρία «BFI – OO»

Προιόν: Διευρωπαικό Περιεχόμενο προγράμματος Εκπαίδευσης ( νέων ) Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Υλοποιήθηκε με αναθέτουσα αρχή την ΕΕΔΕ από την Ένωση Εταιρειών «ΑΚΜΩΝ , INTEGRATION , ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ , ΔΥΝΑΜΙΚΗ , ΔΙΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Δια βίου Μάθηση”.

Ωφελούμενοι 2.000 άνεργοι από όλη τη χώρα.

Υλοποιήθηκε από την  Αναπτυξιακή Σύμπραξη “INTEGRATION, ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, EUROPEAN PROFILES”. Περιελάμβανε δράσεις προσέλκυσης, Κατάρτισης, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην Επιχειρηματικότητα και στην Απασχόληση,  ανέργων γυναικών κατοίκων Αγ.Δημητρίου Αττικής.

Ωφελούμενοι 70 άνεργες γυναίκες

Υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “INTEGRATION, ΑΘΗΝΑ – ΑΜΚΕ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ”. Περιελάμβανε δράσεις προσέλκυσης, Κατάρτισης, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προώθησης στην Απασχόληση, ανέργων Πολιτών του Δήμου Ηλιούπολης  Αττικής .

Ωφελούμενοι 100 άνεργοι πολίτες του Δήμου Ηλιούπολης

Το έργο εντάχθηκε  στο ετήσιο πρόγραμμα του Ευρωπαικού Ταμείου ‘Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αναθέτουσα Αρχή την Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (2010-2013).

 Ωφελούμενοι 300 εργαζόμενοι του προσωπικου κράτησης και επιμέλειας ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής