Τον Φεβρουάριο 2022 ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται το Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Υπουργείου Ανάπτυξης με δικαιούχο τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλίας (Π.Σ.Ξ.). Η κατάρτιση είναι διάρκειας 86 ωρών, και υλοποιείται με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη και 58 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 430,00€. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Διαχείριση Έργου (Project Management)

  • Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων

  • Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες