Τα Νεα μας

Τα Νεα μας2024-06-19T14:25:36+00:00

Τα τελευταία νέα μας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Α΄ και Β΄ Κύκλου σεμιναρίων (Μάιος-Ιούνιος 2024), το πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόσβασης σε Διεθνείς Αγορές» της ENTERPRISE GREECE EXPORTS ACADEMY ξεκινά τον Γ΄ Κύκλο του (Ιούνιος-Ιούλιος 2024)!

Πρόκειται για πρόγραμμα αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων εξωστρέφειας για στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.


Η Integration Εκπαιδευτική σε συνεργασία με την European Profiles υλοποίησαν και συνεχίζουν να υλοποιούν το πρόγραμμα σε 3 κύκλους μέσω σύγχρονης τηλε-κατάρτισης στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

I. Έρευνα Διεθνούς Αγοράς/Επιλογή Αγοράς Στόχου & Risk Management

II. Τρόποι Εισόδου στις Ξένες Αγορές και Επιλογή Δικτύων Διανομής

III. On-line & Off-line Marketing

IV. Τιμολογιακές Πολιτικές Εξαγωγών και Χρηματοδότηση Εξαγωγών

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του κλάδου εξαγωγών, με πολυετή εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία, ενώ οι συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι και στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.