Η INTEGRATION Εκπαιδευτική ΚεΔιΒιΜ Α.Ε. είναι εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 και εδρεύει στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Είναι αδειοδοτημένος Πάροχος Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ενηλίκων.

Οι Υλικοτεχνικές Υποδομές της INTEGRATION Εκπαιδευτικής ΚεΔιΒιΜ Α.Ε. περιλαμβάνουν

  • Αίθουσες μαθημάτων και εργαστήρια ΤΠΕ, εξοπλισμένα με σύγχρονα Εκπαιδευτικά & Εποπτικά μέσα και σύνδεση στο Διαδίκτυο, Ψηφιακή & Συμβατική βιβλιοθήκη, χώρους διαλλειμάτων κλπ με καθολική προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης & Τηλεσυμβουλευτικής Σύγχρονης και Ασύγχρονης μορφής
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργων