ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ – Π.Σ.Ε.Μ. Έργο: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομέ-νων στον κλάδο Μόνωσης»

  • Ξεκίνησαν τα προγράμματα Κατάρτισης του Α΄ κύκλου, στα οποία συμμετέχουν πάνω από 400 εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Επίσης ολοκληρώθηκε η 2η πρόσκληση Ενδιαφέροντος (Β΄ κύκλος) για την επιλογή ωφελουμένων του ιδίου έργου, στο οποίο προβλέπεται να καταρτισθούν Πανελλαδικά 600 ακόμη εργαζόμενοι.
  • Τα Προγράμματα Κατάρτισης του Β΄ Κύκλου, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2021.
  • Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της Κατάρτισης, διάρκειας 90 ωρών συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τη συμμετοχή τους λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 450€ (5€ ανά ώρα Κατάρτισης) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Χρήσιμα Links: